افغانستانتیتر یکمصاحبه

گفتگوی ویژه با رییس اجراییه نهاد رسانه‌یی افغانستان: وضعیت خبرنگاران بررسی می شود

یادداشت: این گفتگوی ویژه در مورد ایجاد نهاد رسانه‌یی افغانستان و تحقیق روی وضیعت خبرنگاران افغان با سید دل آقا قاسمی، رییس اجراییه این نهاد بوده است.

سید دل آقا قاسمی، رییس اجراییه نهاد رسانه‌یی افغانستان در یک گفتگوی اختصاصی به خبرگزاری رشد می گوید که در شرایط بحرانی جمع از نخبه‌های رسانه‌یی و خبرنگاران با درک، جمع شدیم و ایجاد نهادی را تحت عنوان نهاد رسانه‌یی افغانستان ضروری پنداشتیم. وی می افزاید که فعالیت‌های خود را از آن زمان تا کنون با امکانات محدود به ویژه برای خبرنگاران زن گسترش دادیم.
قاسمی اضافه می‌کند که با برقراری تماس‌های اولیه قادر شدند که قناعت امارت اسلامی را فراهم بسازند و به گونه‌ی رسمی نخستین جواز فعالیت نهاد رسانه‌یی افغانستان را از وزارت اطلاعات و فرهنگ بدست بیاورند. این نهاد بیشتر در راستای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران به منظور تقویت فرهنگ پاسخگوی و دفاع از حقوق خبرنگاران و دستآندرکاران رسانه‌یی فعالیت می‌نمایند.
آقای قاسمی در خصوص بررسی وضعیت خبرنگاران اشاره کرده است که این نهاد اکنون تحقیقی را روی وضعیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان در بیست سال پسین راه‌اندازی کرده است. قاسمی می گوید که “در رابطه به موضوع مد نظر این تحقیق تا امروز به صورت علمی و اکادمیک کاری صورت نگرفته است بل یک اندازه کار های چون گزارش های خبری انجام شده است. با این تحقیق، ما وضعیت عمومی خبرنگاران و رسانه‌ها را به گونه متفاوت و روشن به همگان می‌رسانیم. در این تحقیق، در نظر داریم که وضعیت خبرنگاران را در ۲۰ سال پسین به صورت علمی به بررسی بگیریم.”
قاسمی از تمام خبرنگارن افغان در داخل و بیرون از کشور خواسته است تا پرسشنامه تحقیقی که به گونه آنلاین تهیه شده است را خانه پری کنند و در خصوص تحقیق این نهاد را یاری رسانند.
قاسمی در خصوص هدف این تحقیق گفته است که بررسی کارکرد و عملکرد نهادهای حمایت کننده رسانه ها در بیست سال پسین بررسی می شود و همچنان فکتور اصلی تحقیق وضعیت رسانه ها و خبرنگاران پس از تغییر رژیم در افغانستان عنوان شده است.
وی بیان داشت که سنجش میزان رضایت مندی خبرنگارن و رسانه ها از نهاد های حامی خبرنگاران یک بحث چالش برانگیز بوده و این مورد می تواند بیشترین حساسیت را در خصوص خبرنگاران و نهاد های حامی خبرنگاران داشته باشد، البته این موضوع بیشتر جنبه هماهنگی میان دو طرف دارد نه اینکه طرفی از این تحقیق آسیب ببیند.
قاسمی بیشتر روی تحقیق تأکید می کند که باید به گونه‌ی پرسشنامه و میدانی عملی شود، تا باشد که اصل ماجرای تحقیق به گونه‌ی بی طرفانه برملا شود؛ چون رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان از جایگاه واقعی در خصوص حمایت معنوی و مادی برخوردار نبوده اند و حالا باید بیشتر به جایگاه رسانه ها و خبرنگاران در اجتماع توجه شود.

لینک کوتاه
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن