افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

یاسر: اولویت ما صلح است ولی مقاومت همچنان گزینه روی میز

استاد ابوالحسین یاسر رییس عمومی حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان با ایراد سخنرانی گفت که :« حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان همواره و همیشه از پروسه صلح حمایت کرده و می کند و یگانه راه رسیدن به صلح را گفتگو و مذاکره می داند و صلح را نیاز مبرم مردم و جامعه خویش میدانیم اما؛ صلح زمانی تحقق می یابد که با مالکیت افغان ها و مدیریت افغان ها بر محور منافع ملی شکل گیرد.»

حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان امروز با راه اندازی یک گردهمایی زیر نام « صلح اولویت است، مقاومت یگانه گزینه» در کابل  به هوا داران وطرفدارنش اعلان کرد  که این حزب حامی جمهوریت و  شورای عالی دولت است به شرط اینکه حکومت به شرایط که از سوی این حزب مطرح می گردد توجه کند.

استاد ابوالحسین یاسر رییس عمومی حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان با ایراد سخنرانی گفت که :« حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان همواره و همیشه از پروسه صلح حمایت کرده و می کند و یگانه راه رسیدن به صلح را گفتگو و مذاکره می داند و صلح را نیاز مبرم مردم و جامعه خویش میدانیم اما؛ صلح زمانی تحقق می یابد که با مالکیت افغان ها و مدیریت افغان ها بر محور منافع ملی شکل گیرد

استاد یاسر افزود که :« کشورهای که به نحوی از انحا در موضوعات مرتبط با جنگ و صلح افغانستان دخیل اند باید بدانند که در وجدان سیاسی جامعه بشری نسبت به ویرانی ها و کشتار هدفمندانه مردم بی دفاع افغانستان مسئول اند. جنگ نیابتی بر محور منافع ملی کشورهای دخیل در جنگ افغانستان که ثمره آن بربادی زیرساختها و قربانی شدن انسانهای بی دفاع افغانستان است در وجدان بیدار جامعه بشری محکوم است

رهبر حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان تاکید کرد که:« طالبان باید به میز مذاکره بنشیند و گفتگو کنند و هرگز نمی توانند با استفاده از گزینه زور و جنگ اراده خود را بالای مردم افغانستان تحمیل نمایند.اگر طالبان بخواهند با زور حقوق هویتی، مذهبی و شهروندی مردم ما را نادیده بگیرد مردم در مقابل آنها ایستاده و مقاومت خواهند کرد

ابوالحسین یاسر در بخش دیگری از صحبت هایش چنین گفت که ما حاضریم تا برای حفظ نظام، تمامیت ارضی و ارزش های قانون اساسی در کنار نیرو های امنیتی و دفاعی کشور مان هزاران جوان اگاه و بیدار درتمام نقاط افغانستان، بخصوص نقاط که حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان از پایگاه مردمی قوی برخوردار است بسیج و آماده  سازیم.

آقای یاسر با توجه به فرا رسیدن ماه محرم  از دولت خواست که هرچه زوتر طرح امنیتی غرب کابل را عملی سازد تا مردم نگرانی از این ناحیه نداشته باشند و این حزب مصمم است که در این طرح دولت را یاری رساند.

آقای ابوالحسین یاسر گفت که :« در سطح کل در افغانستان  از اجماع سیاسی و شورای عالی دولت استقبال کرده و از آن حمایت می کنیم  و امیدواریم که این شورا ممثل هویت های قومی و جریان های  سیاسی کشور باشد و این شورا دارای چتر وسیع باشد و در تصمیم گیری های آن تمام احزاب حضور داشته باشند. گزینش های کلیشه یی و تکراری را به سود شورای عالی دولت نمیدانیم

رهبرحرکت متحد اسلامی تاکید کرد که:« حرکتی ها در طول تاریخ نشان داده اند که صادق ترین نیرو های ملی بوده  اند و هیچ گاه مجری برنامه های خارجی ها در این وطن نبوده و نخواهند بود یکبار دیگر به تمام اعضا و جریان های حرکت اسلامی اتمام حجت می کنیم که فرصت ها را از دست ندهید و با توحید صفوف تان برای ادای دین ملی و استحقاق حقوق از دست رفته تان اقدام فوری نمائید

آقای یاسر در بخش پایانی سخنرانی خویش همچنان افزود که با صراحت به مسولین دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلان می کنیم که دولت و امکانات و فرصت های دولتی مختص گروه های مافیایی و پروژه ای نیست.

همچنان با صراحت اعلام می کنیم که تشیع افغانستان مختص به چند نفر محدود نبوده با احترام به آنها به دولت مردان اعلان می کنیم واقعیت تشیع فرا تر از چند چهره محدود است.

 وی ادامه داد که حرکتی ها در طول تاریخ نشان داده اند که صادق ترین نیرو های ملی بوده  اند و هیچ گاه مجری برنامه های خارجی ها در این وطن نبوده و نخواهند بود یکبار دیگر به تمام اعضا و جریان های حرکت اسلامی اتمام حجت می کنیم که فرصت ها را از دست ندهید و با توحید صفوف تان برای ادای دین ملی و استحقاق حقوق از دست رفته تان اقدام فوری نمائید.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن