اقتصادیبرگزیده های سایت

یک پیمانکار آمریکایی بیش از یک میلیون دالر پول شرکت داخلی را نمی‌پردازد

مسئولان برخی از شرکت‌های خدماتی داخلی می‌گویند که یک شرکت پیمان‌کار امریکایی بیش از یک میلیون دالر از هزینه‌های مصرفی این شرکت را نپرداخته است.

برخی از شرکت‌های خدماتی داخلی که با یک پیمان‌کار امریکایی به نام “انهام” در مورد اعاشه نیروهای خارجی قرارداد داشتند، اکنون می‌گویند این شرکت بیش از یک میلیون دالر پول آنها را نپرداخته است.

مسئولان شرکت‌های داخلی از حکومت می‌خواهند که از آنان در برابر شرکت‌های خارجی حمایت کنند و مشکلات‌شان را با این پیمان‌کار امریکایی حل کنند.

محمدگل صاحب‌زاده رئیس شرکت کائنات گروپ گفت که او چندین قرارداد انتقال کانتیر و مواد اعاشوی نیروهای خارجی را در سال ۲۰۱۲ میلادی با کمپنی “انهام” به امضا رساند، اما اکنون شرکت انهم چندین سال است که بیش از یک میلیون دالر از پول آنها نپرداخته و از پرداخت آن انکار می‌کند.

آقای صاحب‌زاده بیان کرد؛ کارمندان شرکتش برای حق‌خواهی در ولسوالی باریک آب ولایت پروان در برابر کمپنی انهم خیمه دادخواهی برپا کردند، اما پولیس پروان مانع از اعتراض آنان شده و خیمه‌هایشان را از منطقه برچیدند.

او گفت که ما اسناد و مدارکی را در اختیار داریم که نشان می‌دهد که دو قرارداد اعاشوی و انتقال کانتینر را با کمپنی انهم تطبیق کرده، اما نماینده این شرکت امریکایی از وجود چنین قراردادی انکار می‌کند.

از سویی دیگر اتاق تجارت و صنایع افغانستان آمار مقروضیت کمپنی‌های پیمان‌کار امریکایی از شرکت‌های داخلی را بیش از دوصد میلیون دالر خوانده از حکومت افغانستان و سفارت امریکا در کابل می‌خواهد که این موضوع را حل کند.

خان‌جان الکوزی معاون اتاق و صنایع کشور گفت که از مقام‌های حکومت افغانستان و سفارت امریکا می‌خواهیم که تا این موضوع را حل کند تا شرکت‌های داخلی بیش از این متضرر نشوند.

مسئولان این شرکت هشدار می‌دهند در صورتی‌که به خواسته‌های آنان توجهی نشود به اعتراض‌شان در ولسوالی باریک آب ولایت پروان ادامه خواهند داد و دروازه این کمپنی را مسدود خواهند کرد.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن