افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

۶۸۰۰ سرباز اردوی منطقوی در ۸۰ ولسوالی مستقر شده اند

به گزارش خبرگزاری رشد، فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه ۱۹ جنوری (۳۰ جدی) می گوید که این نیروها در حال حاضر، همچنان در ۱۳ مرکز ولایات و ۱۳محل دیگر حضور دارند.

وزارت دفاع ملی کشور از مستقرشدن حدود ۸۶۰۰ سرباز اردوی منطقوی در ۸۰ ولسوالی این کشور خبر داده می‌گوید که روند جابجایی این نیروها ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری رشد، فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه ۱۹ جنوری (۳۰ جدی) می گوید که این نیروها در حال حاضر، همچنان در ۱۳ مرکز ولایات و ۱۳محل دیگر حضور دارند.

آقای امان افزود این نیروها در راستای مبارزه با تروریسم و تامین امنیت مردم تلاش خواهند کرد.

بر اساس معلومات وزارت دفاع ملی، هم اکنون بیش از ۱۲۳۰ نیروی اردوی منطقوی مصروف آموزش‌های نظامی اند و روند جلب و جذب این نیروها در چوکات این وزارت ادامه دارد.

معاون سخنگوی این وزارت همچنان گفت که قرار است ۴۵۷۰ تن دیگر نیز شامل دوره‌های آموزشی نظامی شوند.

آقای امان همچنان گفت: “نیروهای اردوی منطقوی در مقایسه به گذشته تقویه شدند، تجهیز شدند و آموزش‌های نظامی را فرا گرفته اند و در تامین امنیت مردم، فعالیت‌های این نیروها موثر است.”

این در حالی است که دیروز بیش از ۴۳۰ تن از نیروهای پولیس محلی از یک دورۀ آموزشی اردو در ننگرهار فارغ شده و در بخش نیروهای اردوی منطقوی جذب شده اند.

وزارت دفاع ملی همچنان می‌گوید که قرار است تمامی نیروهای پولیس محلی شامل اردوی منطقوی شده و این نیروها از تشکیلات وزارت امور داخله بیرون خواهند شد.

پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته بود که قوت‌های منطقوی اردوی ملی به کمیت ۳۶هزار تن ایجاد خواهد شد که از این جمله ۲۸هزار و ۵۰۰ تن پرسونل محلی از محلات جذب می‌گردند و هفت‌هزار و ۵۰۰ تن دیگر آنان متشکل از کادرهای مسلکی اردوی ملی خواهند بود.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن