اخبار کوتاهافغانستانتیتر یک

مناقشات منطقوی و جهانی باعث تحمیل جنگ بر افغانستان شدند

رئیس جمهور افغانستان تأکید می کند که جنگ کشورش جنگ داخلی نبوده، بلکه عوامل منطقوی و بین المللی دارد.

رئیس جمهور افغانستان گفت، اکثر اوقات جنگ افغانستان یک جنگ داخلی پنداشته می شد که به گفته وی چنین نبود.

به گزارش رشد، محمد اشرف غنی که در کنفرانس سالانه امنیتی در شهر مونشن جرمنی صحبت می کرد گفت، مناقشات و تنش های جهانی و منطقوی سبب شدند که این ناامنی ها مستقیماً بالای افغانستان تأثیر بگذارد.

رئیس جمهور غنی در این ارتباط از چین، روسیه و به طور خاص از پاکستان یاد کرد.

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ادامه صحبت خود از داعش به حیث مشکل دیگر یاد کرده گفت: ” زمانیکه من در مورد موجودیت داعش صحبت کردم، بخصوص در همین کنفرانس در سال گذشته، چنین تلاشی پنداشته می شد که گویا می خواهم توجه را به افغانستان جلب کنم. اما امروز امیدوارم که هیچ کسی از این حقیقت انکار نکند.”

رئیس جمهور غنی در سخنرانی اش در این کنفرانس از شبکه تروریستی القاعده به حیث مشکل سوم یاد کرده گفت، این شبکه از بین نرفته و در حال حاضر افغانستان به یک شکل جدید القاعده روبرو است.

رئیس جمهور غنی، موجودیت تحریک طالبان پاکستانی و شبکه حقانی را به حیث عوامل دیگر بروز ناآرامی ها دانسته تأکید کرد که اقتصادی جرمی منبع مشترک آنها شمرده می شود.

به گفته آقای غنی تا زمانیکه عوامل دهشت افگنی از بین برده نشوند، هر گونه تلاش، بر ضد این پدید موثر نخواهد بود.

او همچنان به حمایت دولت ها از عناصر غیر دولتی در منطقه، اشاره کرد.

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای از بین بردن خشونت های سیاسی در جهان اقدامات مشترک تنظیم شده بین المللی را، به سطح کشورهای اسلامی و همچنان به سطح منطقوی، ملی و محلی تقاضا کرد.

اشرف غنی در این ارتباط، از عدم موجودیت یک چارچوب مشترک مبارزه بین کشورهای جهان و منطقه به حیث یک مشکل یاد کرد.

اما با وجود آن، رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی اش به این کنفرانس ابراز امیدواری کرد.

او در این بخش از اقدامات ناتو و برخی کشورهای منطقه به خوبی یاد نمود.

محمد اشرف غنی در ادامه سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی شهر مونشن جرمنی تلاش های حکومت خود را در مبارزه با ضد بی ثباتی در سطح ملی، ستایش کرد و از متحدین بین المللی خود ابراز امتنان نمود که اقدامات بر علیه داعش را با او پذیرفته و این گروه را چنین مورد هدف قرار دادند که شبکه القاعده را مورد حمله قرار داده بودند.

 

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن