آقای انور همچنان گفت که عدم توزیع دوا از سوی وزارت صحت عامه و کمبود کارکن در این وزارت سبب شده تا بر مشکلات مرکز اصلاح و تربیت کودکان افزوده شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن