آقای حنیف بلخی گفت: شاگردان که در این برنامه جذب می شود حد اقل باید صنف نهم را تمام کرده باشند و پس از آن درس‌های نظری و عملی در مدت سه سال برایشان آموزش داده می شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن