آقای درزابی در گفتگو با خبرگزاری رشد، صلح را نیاز مبرم مردم کشور عنوان کرده و می گوید: “سالهاست که آتش جنگ در افغانستان شعله ور است و مردم دیگر توان جنگ و نفاق را ندارند”.

دکمه بازگشت به بالا
بستن