آقای رسولی تصریح کرد: از میان ۳۴ هزار و ۲۸۴ قضیه، ۱۱ هزار و ۲۰۴ قضیه فیصله نهایی شده و به ۹ هزار و ۵۲۹ قضیه جنایی دیگر فیصله محکمه استینافی شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن