آقای رسولی تصریح کرد: از میان 34 هزار و 284 قضیه، 11 هزار و 204 قضیه فیصله نهایی شده و به 9 هزار و 529 قضیه جنایی دیگر فیصله محکمه استینافی شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن