آقای قوقندی افزود افغانستان با سایر کشورهای جهان نیز قرار داد تجارتی دارد که مسدود شدن راه پاکستان، افغانستان تحت هیچ نوع فشار اقتصادی قرار نمی‎گیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن