آمارهایی وجود دارند که تنها در هرات روزانه بیش از یک هزار تن ویزای کشورهای ایران، هندوستان و پاکستان را می‌گیرند و سفرهای نیمی از آنان به هدف درمان است .

دکمه بازگشت به بالا
بستن