آیا حامد کرزی که اکنون به بیرون ساختن امریکایی‌ها از افغانستان تاکید می‌کند، در ۲۰۰۱ با هلیکوپتر امریکایی و میان تفنگ‌داران ویژۀ امریکا به ارزگان و سپس به قندهار و بعد کابل آورده نشد؟

دکمه بازگشت به بالا
بستن