ادبیات فضای سیاسی کنونی با ادبیات دوره جنگ های تحمیلی تفاوت بنیادین دارد و جمعیت اسلامی در این فضای جدید زندگی می کند. از حزب اسلامی به رهبری انجینیر گلبدین حکمتیار نیز می خواهد

دکمه بازگشت به بالا
بستن