از او یک سلسله سوالات به هدف دریافت پاسخ به هرکدام آنها، پرسیده شد. یک سوال به سنگین ترین اشتباه طی دوران ریاست جمهوری وی مربوط میشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن