از هفت سال به اینسو به کمک مالی امارات متحد عرب، از سوی وزارت زراعت کشور در منطقه فارم هده ولایت ننگرهار ایجاد شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن