از ورود تعداد 800 نفر تروریست که با چهره های تروریستی و وزیرستانی، در پانزده موتر نوع 303 و 404 می خواستند وارد شهر مزار شریف شوند، جلوگیری بعمل آمد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن