اساس و بنیاد معضلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جوامع پس از جنگ همانجا فقدان روحیه همگرائی و همدیگرپذیری در میان توده ها و مخصوصأ در میان طرف های متخاصم و درگیر در جنگ و رقبای سیاسی در جامعه میباشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن