استادان مجرب پولیس اکادمی ارتقای سطح دانش مسلکی کارمندان وزارت امورداخله روسیه کارمندان ارگانهای حراست حقوق افغان راآموزش مسلکی داد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن