استاد ابوالحسین یاسر سرپرست حزب حرکت مردم افغانستان ضمن بحث روی مسایل سیاسی در افغانستان گفت: باید یک تشکیل بزرگ از احزاب متعدل برای مشورت و کار های بزرگ سیاسی ایجاد شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن