اسپوتنیک به نقل از ایرنا نوشته است، سامانه هشدار دهنده راکتی فراگیر از مجموعه ایستگاههای ردیابی راکتی (راداری) ایجاد می شود که در مناطق مختلف روسیه فعالیت می کنند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن