اشرف، غنی، رئیس جمهور، افغانستان، حکومت، وحدت ملی

دکمه بازگشت به بالا
بستن