اشرف غنی، رئیس جمهور، افغانستان، ارگ، ارگ ریاست جمهوری افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری

دکمه بازگشت به بالا
بستن