اشرف غنی، رئیس جمهور، افغانستان، امارات، متحده، صلح

دکمه بازگشت به بالا
بستن