اشرف غنی، شهر مونیخ، دیدار، مرکل، خلیل زاد، صلح، افغانستان، طالبان

دکمه بازگشت به بالا
بستن