افغانستان مدام سرزمین سربازانی متعهد بوده است که اگر سرخ هم شدند برای اعتقادات‌شان تا آخرین قطره خون ایستادند و یا اگر هم شمایل سبز بر شانه انداختند، هیچ سنگری را خالی نکردند. به حتم افتخاری ندارد

دکمه بازگشت به بالا
بستن