افغانستان کشوری است که سالهاست در آتش انواع و اقسام درگیری و نزاع می سوزد و ملت غیور افغانستان علی رغم جان فشانی ها و فداکاری های بسیار هنوز از چشیدن طعم شیرین صلح بی نصیب مانده اند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن