امان الدین قریشی ولسوال امام صاحب ميگويد كه بیشترین فعالیت های طالبان، ازساحۀ جنگل امام صاحب آغاز و تا مناطق شهروان وملاقُلی ولسوالی دشت ارچی گسترش يافته است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن