اما دکترعبدالله با این نظریه یک تنه به مخالفت برخاست. خبر این قضیه به طورکامل موثق است. شخص دکترعبدالله می تواند درین باره دلایل خود را بیان کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن