انتحاری، کابل، حوزه شش، فیض محمد کاتب، کشته، زخمی، صالون عروسی

دکمه بازگشت به بالا
بستن