انفجار، موتر بمبف موسی خیل، خوست، وزارت دفاع

دکمه بازگشت به بالا
بستن