او گفته استه که با تعیین یک افسر بیسواد و بی تجربه که ۲۳سال عمر خود را بیکار در خارج سپری نموده در بست سترجنرالی و بحیث سرپرست وزارت دفاع ملی اوضاع این کشور بدتر میگردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن