او گفت که جنگ افغانستان نه تنها برای آزادی کشور؛ بلکه برای امنیت جهان است و هراس‌افگنان قراردادهای اجتماعی قرن ۲۱ میان حکومت‌ها و مردم را هدف قرار داده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن