اين كارشناس گمان دارد كه مهتاب و زمين مى توانند بعد از 65 ميليارد سال با هم برخورد كنند. پيش بينى آقاى بارنس در حالتى درست خواهد بود كه در اين مدت سيستم “زمين-مهتاب” توسط خورشيد از بين نرود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن