اکرم خپلواک که تطبیق موافقتنامه صلح بین حکومت و حزب اسلامی را رهبری می‌کند، می گوید که دوسیه‌های تمام زندانیان تکمیل شده، فهرست اولیه ترتیب گردیده و فرمان رئیس جمهور امضا شده‌است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن