اگر «ستون پنجم» دست وپای رئیس جمهور غنی را ریسمان نکشیده است؛ چرا برای توقف مال التجاره پاکستان از مسیر افغانستان فوری اقدام نمی کنند و دست کم التیماتوم نمی دهند؟

دکمه بازگشت به بالا
بستن