ایجاد پایگاه روسیه در مهتاب برای سال های 2030 تا 2035 بررسی می شود. روز سه شنبه ، پنجم اپریل ، سرگی کریکالف ، مدیر اجرایی برنامه های فضایی با سرنشین شرکت دولتی ” روس کوسموس” در این باره اطلاع داد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن