بحث اصلاح نظام انتخاباتی از سرخط های حکومت وحدت ملی پنداشته می شد. در این راستا گام هایی از دو سال بدین سو برداشته شد که با کش و قوس ها همراه بود. سرانجام بعد از دو سال ما توانستیم

دکمه بازگشت به بالا
بستن