بربنياد این گزارش هم اکنون چین نگران این مسله‌یی است که با توجه به وضعیت کنونی، ممكن روند گفت‌وگوهای صلح کابل با طالبان باشکست روبه رو شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن