بعد از درگیری پناهجویان با پلیس بلغارستان، دولت این کشور تصمیم گرفت تا شماری از پناه جویان را به اردوگاه های بسته انتقال دهد و شماری دیگر را به کشورشان بازگرداند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن