بعد از چند روز انتظار، دفتر آقای کرزی به آقای فهمی هویدی وقت ملاقات داد. آقای هویدی به من تماس گرفت و خواهش کرد که او را در این مصاحبه همراهی کنم و من هم قبول کردم.

دکمه بازگشت به بالا
بستن