به گزارش خبرگزاری رشد، احمد ضیاء مسعود که در همایش “جوانان در بودجه مالی سال 95” در کابل سخن می گفت، افزود سطح پایین سواد وسرمایه گذاری از عوامل اصلی عقب ماندگی افغانستان در طی سالهای اخیر می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن