به گزارش خبرگزاری رشد، اردوی پاکستان در بیانیه ای گفته است که علاوه برین نظارت تکنیکی از زمین وهوا در امتداد این مناطق به اجرا گذاشته خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن