به گزارش خبرگزاری رشد، اعتصاب کنندگان متهمان به جرایم قاچاق مواد مخدر و جرایم تروریستی بودند که خواست‌های فراقانونی داشتند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن