به گزارش خبرگزاری رشد، افق به نقل از تلویزیون جهانی ۲۴ روسیه نوشته است، دانشنمدان انگلیسی در این زمینه هشدار می دهند که گروپ های درخشان می توانند مشکلات زیای از جمله سرطان برای افراد ایجاد کنند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن