به گزارش خبرگزاری رشد، اما ادامۀ اختلاف‌های سیاسی در رهبری حکومت و نگرانی‌ها از پیامدهای این اختلاف‌ها، خشم اعضای برخی‌از نهادهای جامعۀ مدنی را برانگیخته است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن