به گزارش خبرگزاری رشد، این شورا به نهادهای امنیتی هدایت داده تا در صورت ادامه‌ی این روند اقداماتی روی دست بگیرند؛ اما در خبرنامه‌ی ارگ، از این اقدامات نام گرفته نشده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن