به گزارش خبرگزاری رشد، این فرمانده داعش دو ماه پیش زمانی که برای درمانش به شفاخانه شهر فیروز کوه آمده بود، بازداشت شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن