به گزارش خبرگزاری رشد، این نشست که در کابل برگزار خواهد شد، در آن زمان و جای گفت‌گوهای مستقیم صلح با نماینده‌گان طالبان مشخص خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن