به گزارش خبرگزاری رشد، این وزارت گفته که با تکمیل این کار، بیش از صد هزار هکتار زمین در داخل کشور آبیاری خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن